مناقصه ها و مزایده ها

مناقصه موتور خانه مرکزی و کانال های تاسیساتی

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

چهارشنبه ۱۳۹۵/۳/۱۹
مناقصه خرید لوله و تجهیزات موتورخانه

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

شنبه ۱۳۹۵/۲/۱۱
مناقصه امور تاسیسات دانشگاه

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

دوشنبه ۱۳۹۵/۱/۳۰
مناقصه کتابخانه

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

يکشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۹
اسناد مناقصه تکمیل مجتمع کلاسها

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۷
احداث اسکلت دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

سه شنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱
مناقصه کارگاه های آموزشی

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

چهارشنبه ۱۳۹۴/۹/۲۵
مناقصه دانشکده عمران و محیط زیست

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

سه شنبه ۱۳۹۴/۷/۱۴
مناقصه استخر سرپوشیده دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد...

شنبه ۱۳۹۴/۵/۳۱

صفحه‌ها

0